Araç Asansörü

Araç Asansörü Nedir?

Günümüz șartlarında çoğalan araba sayısı otopark ihtiyacını ortaya çıkartmıș ve bu ihtiyaç ciddi bir sorun halini almıștır. Yapılan binalarda otopark için yeterli alan ayrılmadı- ğından binaların üstü ve bodrum katları otopark amaçlı kullanılmaya bașlamıștır. Araç Asansörü, dikey tașımacılık ile mak- simum sayıdaki aracın en kısa zamanda katlar arasında ulașı- mının sağlanması amacı ile imal edilmektedir.

Araç Asansörü, otoparklarda, hastanelerde, iș merkezerinde, avm gibi șehrin en kalabalık noktalarında araç ve yük tașımak amacı ile kullanılan, ortalama olarak 2000 kg ile 10.000 kg arasında değișen tașıma kapasitesi olan asansör tipidir.

Araç Asansörü; otoparklarda, hastanelerde, iș merkezlerinde, avm gibi șehrin en kalabalık noktalarında yüksekliğine, yük tașıma kapasitesine göre değișken bir șekilde 0,63 m/sn ile 1,6 m/sn’ye kadar yükselen hız çeșitliliğindedir. Bina trafik hesapları dahilinde, bina ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklı kapasite ve hızlara göre araç asansör üretimlerimiz bulunmaktadır.

Bilgi almak istiyorum