Şahıs Asansörü

Şahıs Asansörü Nedir?

Șahıs Asansörü dikey tașımacılık ile maksimum sayıdaki insan yükünün, en kısa zamanda katlar arasında ulașımını sağlamak amacı ile imal edilmektedir.

Oteller, hastaneler, iș merkezleri, Avm insan ve yük tașıma kullanım amaçlı fonksiyon ve özelliklere sahiptir. Konut dıșı mekanlar için projelendirilip, imalatı gerçekleștirilen șahıs asansörleri, kullanım amaçlarına, yük tașıma kapasitelerine göre 320 kg’dan bașlayarak 1600 kg’a varan çeșitliliktedir.

Șahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine, yük tașıma kapasitesine göre değișken bir șekilde 0,63 m/sn ile 2,5 m/sn’ye kadar yükselen hız çeșitliliğindedir. Bina trafik hesapları dahilinde, bina ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklı kapasite ve hızlara göre șahıs asansör üretimlerimiz bulunmaktadır.

Bilgi almak istiyorum