Yük Asansörü

Yük Asansörü Nedir?

Yük Asansörü; dikey tașımacılık ile maksimum sayıdaki insan, eșya, mal veya yükün en kısa zamanda katlar arasında ulașımını sağlamak amacı ile imal edilmektedir.

Yük asansörü yükleme, boșaltma ve tașıma esnasında dayanıklı olması için asansör kabini son derece dayanıklı bileșenlerden olușmaktadır.

Yük Asansörü; kullanım amacına göre hacim ve kg hesaplamaları yapılarak, ortalama olarak 630 kg ile 22.000 kg tașıma kapasitesi olan asansör tipidir.

Yük Asansörü; hastanenin, fabrikanın veya imalatı yapılacak yerin yüksekliğine, yük tașıma kapasitesine göre değișken bir șekilde 0,25 m/sn ile 2 m/sn’ye kadar yükselen hız çeșitliliğindedir. Bina trafik hesapları dahilinde, bina ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklı kapasite ve hızlara göre yük asansör üretimlerimiz bulunmaktadır.

Bilgi almak istiyorum